Delta rajdówka jest autem, które od wielu lat ulega coraz to nowym udoskonaleniom. Od najprostszych zawodów KJS do dzisiaj istniejącej klasy ,,Legend'' lancia musiała być wiele razy przebudowywana aby spełniać wymogi homologacji. Read More